Държавата дава повече пари за семействата с деца (Колко и как да ги вземем?)

Държавата дава повече пари за семействата с деца – колко и как да ги вземем? Какви промени в подкрепа на семействата с деца са в сила от тази година?

Вижте какви са помощите без доходен тест.

Какви са основните промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца, които вече са в сила от 1 януари, припомнят от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Без доходен тест се предоставят:

  • Еднократна помощ от 300 лева за ученици,

записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас през учебната 2023/2024 г. Помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище.

На 15 декември 2022 г. парламентът реши еднократната помощ да се дава на всички ученици в начална степен на образование, както и в осми клас. Това стана с приемането на промени в Закона за семейните помощи за деца.

До миналата година еднократната помощ се даваше

само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022-23 година тя също беше 300 лв.

Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер

се изплаща след влизане в сила на заповедта за

отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

МТСП

Близо 100 000 семейства на деца, записани в първи и осми клас за учебната 2022/2023 г., получиха право на предвидената еднократна помощ от 300 лева през миналата година.

През миналата година еднократната помощ

бе отпусната на 49 879 семейства за 50 933 първокласници и на 48 595 семейства за 49 464 осмокласници.

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят без затруднения част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че

детето живее постоянно в страната и не е настанено

за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

  • Без доходен тест от 1 януари се предоставят и

месечни помощи от 200 лева за отглеждане на дете до една година и месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители.

  • От тази година бабите и дядовците също могат

да ползват отпуск след навършване на шестмесечна възраст на внучето

Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

  • Същото право имат осиновителките,

които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

На 22 декември парламентът реши отпускът по майчинство да може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето.  Това стана след приемането на второ четене на  разпоредби от удължителния закон за бюджета, с които се променя Кодексът на труда.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено