ДАНС

ДАНС ще пази енергото, то става част от националната сигурност

ДАНС ще осъществява пряк контрол и защита над енергото. Това предвижда проект за постановление на Министерския съвет за стратегическите обекти и дейности със значение за националната сигурност, публикуван за обществено обсъждане. Инициатор е Министерството на енергетиката.

С постановлението се допълва списъкът на обекти и дейности в раздел “Енергетика”, като се включва цялата дейност “електроразпределение”. В нея влизат ключови обекти, каквито са диспечерските центрове на “Електроразпределение Юг”, дъщерно дружество на ЕВН, “Електроразпределение Север” – на “Енерго-Про”, “ЧЕЗ Разпределение България АД”, както и подстанция “София – център”.

С тях на практика се осъществява оперативното управление на електроразпределителните дружества в страната, обосновават се от ведомството на министър Теменужка Петкова.

С придобиването на статут на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, те получават допълнителна защита против престъпни посегателства, а ДАНС ще осъществява пряк контрол и защита на тези обекти. Това обхваща мерките за сигурност и режима на достъп до стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности.

Според енергийното министерство това ще доведе до повишаване на степента на енергийната сигурност на страната и обезпечаването на безпроблемно снабдяване с електрическа енергия на потребителите в страната.

- реклама -