ДАНС отне достъпа до секретна информация на Пламен Узунов

ДАНС отне достъпа до секретна информация на Пламен Узунов.

Нa 9 юли 2020 г., въз основа осъществяване на законово регламентираните функции на Държавна агенция „Национална сигурност”, са връчени Отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на лицето И.М. и Отказ за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на лицето П.У.

Лицето с инициалите И.М., зад което най-вероятно се крие Илия Милушев – съветник на президента по сигурността и отбраната.

Лицата са висши служители в Администрацията на Президента на Република България.

В хода на осъществяване на законово регламентираните функции на ДАНС, за същите лица са придобити данни за ненандеждност от гледна точка на сигурността и опазването на тайната по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Тази сутрин започна обиск в кабинета на Узунов на Дондуков 2.

- реклама -