ДАНС доклад НПО външно влияние корупия тероризъм Николай Ненков Джи пи Груп проверка прокуратура Груевски гражданство паспорт

ДАНС: НПО-та проводник на чужди интереси у нас

Чужди специални служби използват неправителствени организации (НПО) за формиране на влияние и въздействие у нас. Този извод се съдържа в Годишния доклад на “Държавна агенция “Национална сигурност”.

Засилва се използването на субекти от неправителствения сектор като част от прилагания комплексен инструментариум за влияние и въздействие”, пише в документа. “В отделни случаи са налице опити за „изнасяне” на вътрешни проблеми към България и за реализация у нас на чужди държавни доктрини, които увреждат българските национални интереси”, посочват още от контраразузнаването.

Установената през 2015 г. активност на чуждите служби на територията на страната е в пряка зависимост от външнополитическите приоритети на съответните държави и динамиката на геополитическите процеси в глобален план и в регионите на Черноморието и Балканите, уточняват от Агенцията.

БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Годишният отчет отделя сериозно внимание на работата на агентите по борбата с корупцията, прането на пари и противодействието на контрабандата. През миналата година в резултат на работата на ДАНС са проведени 62 операции по противодействие на корупцията на лица, заемащи държавни длъжности. Задържани са служители на митниците, ИА “Автомобилна администрация”, надзиратели, магистрати и др. Повдигнати са обвинения на 39 лица.

Агенцията е работила по 13 сигнала във връзка с опити за “злонамерени атаки срещу някои финансово-кредитни институции (чрез разпространение на слухове, целенасочени публикации и др.). Предоставени са материали във връзка с образуваното досъдебно производство относно действия или бездействия от страна на физически лица, довели до поставянето на КТБ под специален надзор, става ясно още от годишния отчет на контразузнаването.

От Агенцията отчитат сериозен ръст на докладите за съмнителни операции при трансфер на финансови средства.

МИГРАЦИЯ И КОНТРАТЕРОРИЗЪМДАНС доклад

Сериозен ресурс агентите на контразузнаването са отделили по противодействие на рисковете, свързани с миграцията, международния тероризъм и нарастващия екстремизъм, става ясно от документа.

Актуална остава оценката за възможност за планиране на терористичен акт в България или за ползване на територията на страната като логистична база за подготовка на терористични посегателства срещу чужди интереси. През 2015 г. няма категорично потвърдена информация за участие на български граждани в състава на екстремистки и терористични структури, опериращи на територията на държави, където се водят военни действия”. На 29 лица, съпричастни към дейността на терористични организации, са наложени принудителни административни мерки “експулсиране”, “отнемане на правото на пребиваване” и “забрана за влизане в страната” през миналата година.

Под влияние на огромния брой мигранти, пристигащи в европейските държави и извършваните от тях престъпления и нарушения на обществения ред се наблюдава активизиране на крайнодесния екстремизъм в Европа, отчитат от ДАНС. България засега изостава по този показател. “Действията на крайнолевите и крайнодесните формации се изразяват предимно в организиране на протести и на мероприятия по повод исторически дати. Обекти на езика на омразата в интернет сайтовете им най-често са представители на ромската общност и пристигащите имигранти”, сочи анализът на контраразузнаването.

КИБЕР АТАКИ

Контраразузнаването е отчело кибер атаките срещу държавни институции около провеждането на местните избори през есента на 2015 г. ДАНС е сезирала прокуратурата за случаи на осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация, изразяващи се в разгласяване на държавна тайна и загуба на носител на класифицирана информация. Взети са и необходимите мерки по случаи на нерегламентиран достъп до чуждестранна класифицирана информация, отчита още Агенцията.

- реклама -