Данаил Кирилов

Данаил Кирилов за искането за дерогация на определени права от ЕСПЧ

„Аз съм подписал писмо, с което съм заявил пред министъра на външните работи и вицепремиер, иначе казано в областта на правосъдната реформа ми е и началник /…/, имах предвид в телевизионното изказване, че това дава старт на процедурата. Оттук нататък как г-жа Захариева ще извърши нотификацията на генералния секретар на Съвета на Европа е изцяло в нейната компетентност. Тя ще прецени дали е необходимо формализирано политическо решение като решение на МС, за да ѝ даде пълномощията да изпрати тази нотификация, или ще го направи в рамките на Съвета на Европа в една обичайна процедура на комуникация.

Ако някой от слушателите и зрителите на националната медия, на която обсъждах този въпрос, е останал с впечатление, че такава нотификация прегражда изцяло правото на жалба, нито съм имал предвид това, нито е така“.

Това каза правосъдният министър Данаил Кирилов на брифинг в Министерския съвет, след като вчера от министерството му съобщиха, че нотификацията до Генералния секретар на Съвета на Европа не отнема на никого правото на жалба до ЕСПЧ.

Ако някой е останал с впечатление, че нотификацията до Съвета на Европа прегражда изцяло правата на жалба пред ЕСПЧ. това не е истина, заяви Кирилов.

По смисъла на чл. 15 от Конвенцията за защита правата на човека всяка държава има право да дерогира временно някои нейни разпоредби в случай на извънредно положение, каквото е в сила за България, считано от 13 март 2020 г. Това означава, че някои права ще бъдат ограничавани повече от обичайното, като например право на придвижване (не можем да ходим, където си поискаме), право на сдружаване (организациите не могат да правят събрания) и др. Тези ограничения трябва да са свързани с целта на извънредното положение, в случая – да предпази хората, и то най-уязвимите сред тях, от бързо разпространяващата се и лесно преносима вирусна инфекция, обяснясниха от ведомството на Данаил Кирилов.

В петък Народното събрание прие Закон за извънредното положение, тоест държавата дерогира фактически от някои разпоредби на Конвенцията. Сега държавата трябва да изпълни международното си задължение по Конвенцията (чл. 15, ал. 3) и да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за това ограничаване на правата. В тези случаи задължението на държавата е да нотифицира Генералния секретар на Съвета на Европа, като изпрати текста на закона и обясни какво налага неговото приемане, както и да посочи срока на действие на тези извънредни мерки. Тази нотификация се публикува на сайта на Съвета на Европа и всички други държави членки могат да се запознаят с това какво се случва в България.

Нотификацията е гаранция, че правата нямат да бъдат ограничени извън най-необходимото за постигането на целта – овладяване на епидемията и гарантиране здравето на хората.

Освен това тази нотификация не отнема на никого правото на жалба до ЕСПЧ. Самият Съд има практика по конкретно дело да изследва причините за по-голямото ограничение. Една предварителна декларация до Генералния Секретар гарантира прозрачност и взаимен междудържавен контрол.

Министърът на правосъдието е изпратил писмо до МВнР в подобен смисъл, като се очаква вземане на политическо решение в тази връзка. До момента няколко държави са направили такава нотификация, от ЕС – Румъния, Литва и Естония, вероятно ще последват и други. Съветът на Европа също разпространи меморандум сред държавите-членки с разяснения във връзка с условията за дерогация и конкретната процедура.

- реклама -