пари, милиарда, мораториум, енергия, ток парно

Дългът на България за 2021 г. е 23,9 на сто от БВП

Дългът на България за 2021 г. е в размер на 33,268 млрд. лв., което представлява 23,9 на сто от БВП, показват окончателни данни на Националния статистически институт.

През 2021 г. институционалният сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 5,414 млрд. лв. или 3,9 на сто от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 6,359 млрд. лв. или 4,6 на сто от БВП. Подсектор „Местно управление“ реализира излишък от 136 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ отчита излишък от 810 млн. лева.

- реклама -