Дългът на България за 2019 г. е 24 205 млн. лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 470 млн. лв., или 2.1% от БВП.

Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 2 349 млн. лв., или 2.0% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал дефицит от 146 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 266 млн. лева.

Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24 205 млн. лв., или 20.4% от БВП.

- реклама -