дългът

Дългът на България надхвърли 30% от БВП

През последните години рязко се увеличи дългът на България.

Консолидираният дълг на сектор „Държавно управление“ за първото тримесечие на 2016 г. възлиза на 26 473 млн. лв. или 30,3 % от БВП, съгласно публикуваните данни от Евростат.

За 2011 г. държавният и държавно гарантиран дълг е 12.8 млрд. лв. съответно 15.3 % към БВП.

За 2012 г. съответно – 14.7 млрд. лв. и 17.6 %; за 2013 г. – 14.9 млрд. лв. и 18.0 % ; за 2014 г. – 22.7 млрд. лв. и 27.10%.

Заем от 8 млрд. евро

През 2015 г. правителството поиска от народните представители да одобрят тригодишен договор за дълг от 8 милиарда евро.

В Закона за Държавния бюджет за 2016 г. е определен лимит за нов дълг в размер на 5.3 млрд., от който 3.9 млрд. лв. от външни пазари.

Тези данните потвърждават изразените опасения от много специалисти, че тенденцията за нарастване на дълга остава.

Същото се потвърждава и от данните за разходите за лихви по дълга. За 2016 г. разходите за лихви са в размер на 774 млн. лв.

- реклама -