Д-р Галина Маркова пред FN: Как да се мотивират социалните работници

Съществува риск професията „социален работник“ да се феминизира и да застарява.

Това показва проучване на Алфа Рисърч, направено по поръчка на социалното министерство.

Социалните работници са важно звено от деинституционализацията на децата в риск, на тях се разчита да помагат и подготвят децата да се адаптират в обществото.

Как се подготвят кадри в социалната сфера и каква политика е необходима в тази насока – специално за Flashnnews говори д-р Галина Маркова от Център „Български институт за отношения между хората“, преподавател в НБУ.

Д-р Галина Маркова-Дерелиева е Магистър по Клинична социална работа. Доктор по социална работа от Колеж Смит, САЩ. Ръководител на УПИЗ Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца. Хоноруван преподавател в Център БИОХ.


Д-р Маркова, какво представлява програмата в НБУ за обучение на социални работници, има ли желаещи на фона на всеобщия недостиг на подобен вид квалифициран персонал за работа с деца без родителска грижа?

Това е магистърска програма. Казва се „Психосоциална интервенция за деца и семейства“. Тя има за цел не само да обучи студенти, но същото така и да създаде стандарти в обучението на социални работници. За да стане това, ние каним като наши студенти хора, които имат опит в социалната сфера. Това са хора, които работят с клиенти – деца и семейства, управляват организации или правят обучения. В програмата ние обсъждаме и техния опит, за да изработим стандартите в социалната сфера, който да подпомагат развитието на социалната работа.

Откога е тази програма?

Стартира октомври месец миналата година, сега е първият семестър.

Има ли желаещи да учат по тази магистърска програма?

Има желаещи, но ние подбираме специален профил студенти. Предпочитаме засега да са хора с някакъв опит. После ще приемам хора от образованието, сестринството, въобще от медицинската сфера, за да може в програмата да се срещнат професионалисти от различни области.

Проучване на Алфа Рисърч показа, че има дефицит на социални работници – те са демотивирани и предимно жени. Смятате ли, че този проблем ще се преодолее и тази професия може да стане привлекателна за младите хора?

Хората, които искат да работят с уязвими хора, са специален вид хора. Това са личности, които имат вътрешна мотивация да помагат – обикновено са преживели нещо лично – имали са трудности, претърпели са загуби. Те винаги ще се радват и ще искат да помагат професионално.

Преди години социалната работа беше по-желана от правото. Причината беше вътрешната мотивация, защото са израснали в трудни години на преход. Те искаха да решават социалните проблеми на страната. Имаше години на наплив за тази специалност. Има и много завършили социална работа, но сега те използват уменията си да работят в други сфери – бизнес, консултантски фирми. Демотивира ги ниското заплащане. В социалната сфера средната заплата е 500 лева, това е невъзможна заплата.

Това ли е единственото, което ги отказва да учат за социални работници?

Да, това е причината. Отказват се като завършат. В социалната сфера има огромно текучество на кадри.

Какво ще се случи в бъдеще, ще имаме ли професионалисти, които да работят със специалните деца, децата, които са без родители?

От държавата зависи. Социалните работници са лицето на държавата, те изпълняват тяхната социална функция. Те са човешкият образ на държавата, а той изглежда така сякаш има нужда от помощ. Социалните работници работят с най-маргинализираните хора. За разлика от лекари и учители зад тях няма кой да застане. Сега и УНИЦЕФ започва сериозна кампания за популяризиране на социалната работа.

Неправителствените организации, които също наемат социални работници, доплащат на персонала си със средства от техните донори, за да увеличат заплатите на този вид работници. Има натиск да се увеличи заплащането им и да се увеличи капацитетът им и качеството на услугата.

- реклама -