Четири фирми искат да правят новите лични карти

Четири фирми са кандидати да участват в изграждането на системата за издаването на новите лични карти в България.

На открито заседание специално създадената комисия от експерти в МВР разпечата офертите на кандидатите. Обществената поръчка е с предмет „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019”.

Издаването на новите документи за самоличност, които ще съдържат повече биометрични данни, трябва да започне през 2019 година и те отново ще бъдат за срок от 10 години. Подмяната обаче няма да е задължителна, а старите лични карти ще продължават да важат до крайния си срок на валидност.

Предстои комисията да разгледа документите, да ги оцени и да направи класиране на кандидатите.