Честит празник! 137 години от Съединението на България

Честит празник! 137 години от Съединението на България. На 6 септември честваме 137 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На този ден през 1885 година

автономната област Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България, противно на решенията на Великите сили на Берлинския конгрес.

На 3 март 1878 г. се сбъдва една тъй дълго лелеяна от родолюбците мечта – след петвековно присъствие в пределите на Османската империя, България отново изпъква на политическата карта на Европа. Свободата най-после е настъпила,

в очертанията на новата държава

попаднат почти всички българи и Бяло море отново мие бреговете й. Радостта от строшените окови обаче трае кратко. През лятото на същата година България е разпокъсана, а националният идеал на българските възрожденци – потъпкан.

На 13 юли 1878 г., три месеца след

подписването на Санстефанския мирен договор, Великите сили разделят България на пет части – васално Княжество България; автономна област Източна Румелия; Северна Добруджа в границите на Румъния; Ниш, Пирот и Враня в пределите на Сърбия; Македония, Източна и Западна Тракия под пряката власт на султана. От този момент политиката на страната ни ще бъде насочена към

обединение на всички територии, населени с българи.

По инициатива на писателя революционер Захарий Стоянов през февруари 1885 г. в Пловдив се създава Българският таен революционен централен комитет (БТРЦК), който изиграва важна роля за съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Съединисткото движение се фокусира

не само върху изграждането на мрежа от комитети, но и върху осигуряването на вътрешна и външна политическа подкрепа.

До Съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарджик, Голямо Конаре и други южнобългарски селища, координирани от

Българския таен централен революционен комитет.

В резултат на военен преврат, оглавен от майор Данаил Николаев, османският губернатор в Пловдив Гаврил Кръстевич е свален от власт и заменен от администрация,

назначена от българския княз Александър I.

На този ден през 1885 година в Пловдив, след военен преврат се създава временно правителство, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.

Два дни по-късно княз Александър Батенберг

утвърждава с манифест присъединяването на областта и приема да се титулува Княз на Северна и Южна България.

Актът на Съединението получава дипломатическо и международно признание през 1886 година.

Денят 6 септември се отбелязва като официален празник от 1998 година насам.

- реклама -