Чек – листи ще казват проверени и безопасни ли са басейните

Въвеждат задължителен чек – лист, който да удостоверява качеството и чистотата на плувните басейни.

Промяната се налага с цел да се затегне контролът за качество и безопасност, казва в становището си министърът на икономиката Даниела Везирева, чрез доклад публикуван за обществено обсъждане.

В доклада на икономическия министър се посочва още, че в резултат на осъществените 1842 бр. проверки на плувни басейни през 2-годишния период от влизането в сила на Наредбата за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване към настоящия момент са установени проблеми.

Основните са – липса на система за обучение и поддържане знанията на персонала с акцент върху опасностите и отговорностите при обслужване на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни, недопускане повишаване на налягането във филтрите и тръбната система, довело до засмукване на части от тялото и пострадали деца и възрастни, ползващи плувни басейни, липса на документиране на извършено техническо обслужване, свързано с отстраняване на повреди или неизправности при работа и промени в устройството на системите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни.

Поради тези пропуски за обществено обсъждане са предложени промени, касаещи качеството на басейните и тяхната чистота.

Добавят се поддържането на чек – листи, които касаят работата на плувните басейни и проверките, които са извършени.

Инструкциите трябва да са съобразени със специфичното оборудване, монтирано в обекта и изискванията, разписани от производителя им за монтаж и експлоатация.

В друга точка пък се задължава да осигурят система на обучение за поддържане знанията на персонала за отговорностите и възможните опасности.

Да документира обучението. Обучението може да се проведе на обекта чрез инструкции за експлоатация на плувния басейн и монтираните към него елементи за вграждане, филтрация и помпи, се посочва още в доклада.

- реклама -