Частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево

Частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево. Областният управител на Кюстендил обявяи частично бедствено положение в общините

Рила, Кочериново и Бобошево, считано от 10 ч.

на 1 юли. Това се налага поради сериозните проблеми с водоснабдяването в землищата на с. Смочево, община Рила; на с. Мурсалево, община Кочериново и на с. Слатино, община Бобошево.

То касае и състоянието на водохващане „Робовица“ и наложителните ремонтни дейности,

които трябва да се извършат в спешен порядък, съобщи БНР.

Решението е взето на заседание на Областния щаб за защита при бедствия, като предложението е подкрепено единодушно. Дни по-рано, на съвместно заседание, решение за обявяване на частично бедствено положение взеха и общинските щабове на Кочериново, Рила и Бобошево.

Проблемите на водохващане „Робовица“, откъдето сe подава вода за трите села,

са отдавна. Изпращани са комисии за установяване на състоянието му, извършвани са дейности по оценка на необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Водохващането е строено през 60-те години на миналия век, а ремонтни дейности не са извършвани. Водохващането осигурява вода на няколко населени места от трите общини.

През летния сезон дебитът на водата намалява, но и загубите в съоръженията и по водопровода са значителни.

Взето е решение да се ангажира строителна фирма, която да извърши неотложните аварийно-възстановителни работи. Планирано е и да се започне проектиране по основния ремонт на обект водохващане „Робовица“. Усилията ще са насочени и към търсене съдействието на Междуведомствената комисия за осигуряване на средства.

- реклама -