кораб, Вера Су, Камен бряг, гориво, потъва, товар

Частично бедствено положение в Каварна заради заседналия кораб „Вера Су“

Община Каварна въвежда от днес за срок от седем дни частично бедствено положение заради заседналия кораб „Вера Су“ край Камен бряг. Това става със заповед на кмета Елена Балтаджиева.

Със заповедта се въвеждат и следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба;

2. При необходимост подсигуряване на медицинска помощ.

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна.

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и защитена местност „Яйлата“.

Кметът на Каварна прекратява достъпа до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките, посочени в заповедта.

- реклама -