Чакаме над 2 години за нови лекарства, немците – само 4 месеца

Пациентите в България чакат над 2 години за достъп до нови лекарства, докато в други страни на ЕС като в Германия например този срок е малко над 4 месеца. Това стана ясно от най-изчерпателното досега проучване на индикатора на изчакване „EFPIA WAIT“ Shortening the WAIT – Patient Access to Medicines in Europe (efpia.eu). То е публикувано на 6 април. Според него средният период до заплащане с публични средства за иновативни лечения в отделните държави от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) е 511 дни. Пациентите в Германия чакат около 133 дни (четири месеца и половина) за достъп до нови лекарства в сравнение с пациентите в България, които чакат 764 дни (над 2 години).

Докладът подчертава неравнопоставеността в

достъпа до нови терапии на пациентите

в рамките на Европа. Продължават да съществуват значителни различия в отделните държави в броя на новите лекарства, които са на разположение в даден момент от времето. Обикновено, пациентите в Централна и Източна Европа и от по-малките държави-членки чакат най-дълго за достъп до нови лечения.

„Ситуацията е неприемлива както за пациентите, така и за здравните системи. След години на научноизследователска и развойна дейност в области с

неудовлетворени медицински нужди,

компаниите искат техните лекарства да достигнат до пациентите възможно най-бързо, за да помогнат за по-доброто лечение на заболяванията. За съжаление, днес само около 30% от разрешените за употреба между 2017-2020 г. от Европейската агенция лекарства са достъпни за българските пациенти. Вярваме, че е време за промяна“. Това заяви директорът на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България Деян Денев във връзка с доклада на EFPIA.

През последните две години Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) документира причините за неравенствата в достъпа. И установява, че има 10 взаимосвързани фактора, които обясняват ограниченията и забавянето. Според анализ на Charles River Associates, също публикуван на 6 април, бариерите и закъсненията се коренят в процесите на ценообразуване. И включване на лекарства в системите на заплащане с публични средства в държавите-членки и съответното въздействие върху вземането на търговски решения. В България например

нови терапии се допускат до заплащане от НЗОК веднъж годишно,

често с голямо забавяне. Отстъпките и компенсациите, дължими на НЗОК в първата година от заплащането на ново лекарство съществено надхвърлят приходите от него.

От EFPIA обаче вярват, че по-бързият, по-равностоен достъп в цяла Европа е постижима цел. През следващите дни Европейската иновативна фармацевтична индустрия ще представи подробни предложения. Целта е да се намалят неравенствата и да въведат, след обсъждане с основните партньори, модели. Чрез тях цените на лекарствата по-добре да отразяват както ползите, които осигуряват за пациентите и обществото, така и икономическите условия в отделните държави.

- реклама -