Комисия по бюджет и финанси автомобили данък

Бюджетната комисия в парламента пусна новата концепция за облагане на автомобилите

Комисията по бюджет и финанси гласува на първо четене промяната в концепцията за определяне на данъка върху леките и товарните автомобили с максимална маса до 3,5 тона.

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане са предвидени промени в Закона за местните данъци и такси, предвиждащи данъкът върху превозните средства да се определя по формула, включваща два компонента – имуществен и екологичен.

„Досега автомобилите се облагаха единствено и само на имуществена база, която се формираше от мощността на автомобила и годините му. Сега имаме още един компонент – екологичен. Той дава представа за това колко замърсява един автомобил. През този екологичен компонент ще се коригира и данъка, в посока неговото увеличение за замърсяващите околната среда автомобили и намаление за тези, които са с последна категория „Евро 6“, обясни председателят на комисията Менда Стоянова.

Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а новият компонент – екологичната категория, респективно замърсяването, което той причинява на околната среда.

Повишението на данъка за замърсяващите околната среда автомобили обаче не може да бъде изчислено с точност, защото конкретният размер на ставката ще се определи от съответния общински съвет.

„Всички знаете, че това е прерогатив на местната власт. От там би могло да се изчисли процентът на това завишение. Приблизително смятаме, че това няма да надхвърли 30%. Може да изглежда много като процент, но всъщност данъкът на тези автомобили е изключително нисък. Някои от тях плащат данък от порядъка на 6-7 лева, така че 30% не е сума, която би могла да има съществено значение.“, аргументира промяната Менда Стоянова.

Новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари 2019 година.

Новите текстове засягат и данъка върху имотите и имат за цел да се справят един конкретен проблем – много хора декларират по 2 или 3 основни жилища в различни общини и така ползват данъчно облекчение за основно жилище, възлизащо на 50%. „С изменението в закона ние просто даваме законово основание на общините да облагат тези, които досега са се опитвали да избегнат правилното облагане на жилищата си“, подчерта председателят на бюджетната комисия.

- реклама -