Бюджетната комисия прие: Нови правила за тотото

Бюджетната комисия прие: Тотото ще организира хазартни игри и залагания върху случайни събития.

Комисията по бюджет и финанси одобри на първо гласуване с 18 гласа „за“ промени в Закона за хазарта, внесени от Любомир Каримански от ИТН и група народни представители.

С него се регламентира организирането

на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози. Също така се предвижда желаещите да играят и през устройства на самообслужване.

Общият брой на пунктовете да не може да надвишава 3000 на територията на страната. В мотивите към законопроекта се посочва, че максималният брой пунктове се предлага, за да се избегне неконтролируемото разпространяване

на хазартни игри от държавното предприятие.

Предлага се и спортния тотализатор да може да организира игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти.

Законопроектът предвижда хазартните игри да се организират чрез пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от държавното предприятие; пунктове в собствени или наети помещения от външни лица,

с които предприятието има сключен договор за

разпространение от негово име и за негова сметка; и чрез устройства за самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри.

Четете още:

- реклама -