Евростат излишък фискален резерв

Бюджетната комисия прие експресно бюджетните закони

Бюджетната комисия приема бюджетните закони експресно и без много дебати.

Комисията прие на първо четене бюджета за ДОО за 2017 г., с който се увеличава минималният осигурителен доход.

„За“ законопроекта гласуваха 10 народни представители, „против“ – 3, а „въздържали се“ – 2, с което той бе приет.

По-рано депутатите приеха без дебат и бюджета на НЗОК.

По-висока осигурителна вноска

С проекта се предлага от 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да се увеличи с един процентен пункт до 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. 10,5% ще се плащат от работодателя, а 8,3% – от работника. За родените след 31 декември 1959 г. предложеният размер на осигуровките за държавния фонд „Пенсии“ е 13,8%.

С проекта се предлага диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се да се увеличи съответно на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв., съобразно облагаемия им доход за 2015 г. Минималният осигурителен доход за земеделски стопани се запазва на 300 лв. Без промяна остава и максималният осигурителен доход – 2600 лв.

От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,1 на 1,126.

пенсиитеПо-високи пенсии

От 1 юли 2017 г. пенсиите, отпуснати през предходната година, ще се преизчислят с този коефициент, което ще ги увеличи с 2,4 на сто. От 1 юли минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще се повиши до 165,25 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва 35% от максималния осигурителен доход – 910 лв. Средният размер на пенсията през 2017 г. се очаква да стигне 341 лв.

Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане остава 410 дни. С промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се създава възможност майките, които се върнат на работа преди края на отпуска за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото им се обезщетение, докато детето навърши 1 година. Предлага се осиновителят на дете до 5-годишна възраст да може да ползва 15-дневен отпуск от деня на предаването на детето за осиновяване, ако е женен или живее в едно домакинство с осиновителката.

goranovДържавен бюджет

Депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха на първо четене държавния бюджет за 2017 г..

За гласуваха 10 народни представители, 3-ма бяха против, а двама се въздържаха.

Цифрите в Бюджет 2017 са реалистични, заяви пред депутатите от бюджетната комисия министърът на финансите Владислав Горанов, който представи Бюджет 2017.

Разликата в старата и нова оценка на НСИ за ръста на номиналния размер на БВП е пренебрежимо малка, каза той. Тезата, че има едни скрити приходи в бюджета не е така, смята Горанов и така индиректно отговори на депутата от ДПС Петър Чобанов, който в началото на заседанието заяви, че цифрите в бюджета не са коректни и има разлика между данните на МФ и на НСИ.

За 2017 г. заложения растеж на БВП е между 2.5% и 3%. Нивото на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да е 7.3% от работната сила. В средносрочен план се очаква безработицата на намалее до 6.5% до 2019 г.

Държавният дълг ще намалее, обяви Горанов. Приоритет ще ни бъде образованието и насърчаване на реформите в него, ще се повишават възнагражденията на учителите в средното образование, с фокус- заплатите на младите учители. Така ще се намали недостига на млади специалисти.

Парите за общините като трансфер от държавния бюджет нарастват с над 200 млн.лв.

- реклама -