Надзорният съвет

Бюджетната комисия прие бюджета на НЗОК за догодина

С 12 гласа „за” срещу 5- „против” депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха бюджета на НЗОК за 2017 г.

В началото депутатът от ДПС Петър Чобанов призова колегите си да отложат заседанието и да оттеглят трите законопроекта- за централния бюджет, за бюджетите на НЗОК и ДОО, поради неактуални числа в тях. Но колегите на депутата гласуваха против неговото предложение.

Законопроектът за бюджета на НЗОК за 2017 г. представи зам.министъра на здравеопазването Бойко Пенков.

Параметри на бюджета

Предвидени са 3 452 816,0 хил. лв. за приходи и трансфери.

В първичната извънболнична медицинска помощ средствата са увеличени с 11% спрямо закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., а по отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ увеличението е почти 5% спрямо 2016 г. За медико-диагностичната дейност се планира увеличение с над 7 млн. лв. спрямо миналата година.

В обхвата на болничната медицинска помощ планираните средства са разчетени за осигуряване на общ брой от около 2 млн. хоспитализации по клинични пътеки и 1,2 млн. клинични и амбулаторни процедури.

В областта на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни се предвижда в хода на 2017 г. средствата да бъдат увеличени с допълнителни средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи.

Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. Предложените промени в ЗЗО са с цел по-ефективно управление на средствата за здравноосигурителни плащания.

- реклама -