бюджет, ДОО, комисия

Бюджетната комисия одобри на първо четене актуализацията на бюджета на ДОО

Бюджетна комисия одобри на първо четене актуализацията на бюджета на ДОО за 2021.

С промените на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. С предложените изменения се гарантира, че всички около 2 млн. пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв.

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, в законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г.

В законопроекта са предвидени необходимите средства за изплащане на допълнителната сума към пенсиите за м. септември 2021 г. в размер на 50 лв. Целта е подкрепата за пенсионерите да продължи до момента, в който влязат в сила разпоредбите, на основание на които се повишават основните размери на всички пенсии – от 1 октомври 2021 г.

Министерството на финансите планира дефицитът на бюджета да падне до 3 на сто през 2022 година и до 2,3 на сто през 2023 година.

Министърът на финансите в служебния кабинет Асен Василев каза днес в парламента по време на дебатите за проекта бюджет на ДОО, че с актуализацията на бюджета на страната дефицитът му за тази година ще бъде 3,6 на сто от БВП. Според министъра бюджетният дефицит за 2022 година ще бъде 3 процента от БВП, а през 2023 година – 2,3 на сто от БВП.

В проектобюджета на страната за 2022 година се предвижда да има резерв 3,3 млрд. лева за допълнителни политики и непредвидени разходи, каза Асен Василев. В проектобюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за следващата година ще има допълнително и 900 млн. лева лева, каза Василев.

Актуализацията на пенсиите няма да доведе да допълнителен дефицит и нарушаване на Маастрихските критерии за финансова стабилност на страната, каза Асен Василев.

- реклама -