бюджет

Бюджет 2020 мина на първо четене в парламентарната комисия по бюджет и финанси

С 13 гласа „за“, против и без „въздържали се“ бе приет на първо четене Законът за държавния бюджет от водещата по законопроекта Комисия по бюджет и финанси.

По-рано бе одобрен и бюджета на държавното обществено осигуряване.

По време на днешното съвместно заседание на трите комисии в парламента – бюджетна, социална и здравна, финансовият министър Владислав Горанов заяви, че Бюджет 2020 е добре балансиран.

Сред набелязаните цели в макрорамката за следващата година са увеличение на разходите за средно образование, удвояване на учителските заплати, инфраструктура с фокус в Северна България, увеличение на разходите за отбрана.

И при приходите, и при разходите за периода 2020-2022 г., изразени като процент от БВП, се наблюдава тенденция на спад от 36,9% до 35,0%, а в номинален размер стойностите на тези показатели се увеличават, като от 46,827 млрд. лв. за 2020 г. се очаква да достигнат 50,143 млрд. лв. през 2022 година.

За 2020 година през бюджета ще към общините ще бъдат трансферирани над 4,2 млрд. лв. или с 460 млн. лева повече спрямо тази година.

По отношение на данъчната политика, данъчните ставки се запазват.

- реклама -