Бюджет 2017 на първо четене в парламентарните комисии

Проектът за бюджет за 2017 г. ще „обиколи” парламентарните комисии на първо четене, заедно с вносителя си – Владислав Горанов.

Предстои проектобюджетът да бъде разгледан, обсъден и гласуван на първо четене във всички комисии, с изключение на ресорната Комисия по бюджет и финанси. Същата вече го прие на първо четене. Като тогава 10 народни представители дадоха гласа си „за” бюджета за догодина, 3-ма бяха „против”, а двама се въздържаха.

Параметри на бюджет 2017

За 2017 г. предлагаме реален растеж на БВП- между 2.5% и 3%, продължи министърът. Нивото на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да е 7.3% от работната сила. В средносрочен план се очаква безработицата на намалее до 6.5% до 2019 г.

Държавният дълг ще намалее. Приоритет ще ни бъде образованието и насърчаване на реформите в него, ще се повишават възнагражденията на учителите в средното образование, с фокус- заплатите на младите учители. За висшето образование- 7.9 млн.лв. се дават допълнително, тъй като се увеличава тежестта на качеството.

2% от БВП са предвидени за отбрана.

Парите за общините като трансфер от държавния бюджет нарастват с над 200 млн.лв.

Днес е и първи работен ден за депутатите в пленарна зала. Той най-вероятно ще е и последен за тази седмица, тъй като първа точка в дневния ред на народните представители е да решат дали ще провеждат заседания до края на седмицата – 11 ноември, включително, заради предстоящия втори тур на президентските избори.

- реклама -