БВП България ЕС

БВП на България нараства с 0,3% за първото тримесечие на годината

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.2% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

За същия период БВП в България нараства с 0.3%.

Това съобщават от НСИ.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие икономически растеж отчитат Ирландия – 1.2%, Румъния и България – по 0.3%, и Швеция – 0.1%. Най-голям икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава във Франция и Италия – по 5.3%, Испания и Словакия – по 5.2%, Словения – 4.5%, и Португалия – 3.8%.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват намаляване на равнището на БВП в ЕС с 2.6%. За същия период БВП в България нараства с 2.4%.

През първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж регистрира Ирландия – 4.5%, Румъния – 2.7%, България и Литва – по 2.4%, Унгария – 2.0%, и Полша – 1.7%. Най-голям икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава в Италия – 5.4%, Франция – 5.0%, Испания – 4.1%, и Словакия – 3.8%.

 

 

- реклама -