родители

Бургаският кмет създава Родителски съвет по въпросите на образованието

Община Бургас създава Родителски съвет по въпросите на образованието, който ще е консултативен орган към Кмета. В срок до 12.02.2018 година директорите на детските градини и училищата трябва да представят в Дирекция „Образование“ списък на желаещите да се включат в него.

В съвета могат да членуват както представители на настоятелствата, така и други родители, които искат да участват в работата му. Заявяването на такова желание и записването ще се извършва при директорите на училищата и детските градини.

Родителският съвет ще има две секции – „Предучилищно образование“ и „Училищно образование“

Той ще разглежда въпроси, свързани с реда и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата, сигурността и контрола на достъпа, както и изграждане на видеонаблюдение.

Съветът ще бъде компетентен и за храненето в детските градини и ученическите столове.

Освен с предложения и идеи, родителите ще участват и съвместно с представители на общинската администрация в проверки в училищата и детските градини. Първото заседание на Родителския съвет ще бъде в периода 14 – 16 февруари.

- реклама -