Бургас ще е домакин на БизнесПРО форум

Бургас ще е домакин на БизнесПРО форума „Директни програми за финансиране от Европейския съюз“. Доказани експерти ще споделят опита си как се печелят и управляват проекти по някои от най-популярните европейски финансиращи процедури, като COSME, ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП и др.

Събитието ще се проведе на 10 октомври 2017 г. (вторник) от 9.00 ч. в Бизнес инкубатора. То се организира от списание ENTERPRISE и Комуникационна агенция ProWay, с подкрепата на Бизнес инкубатор-БургасКРИБ – Бургас, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“.

Специално внимание ще бъде отделено на инструментите за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия в сектор иновации, земеделие, образование и околна среда.

Директните програми за финансиране на ЕС са точно и ясно формулирани, със сериозни бюджети и с традиции в подкрепата на бизнеса.

Ключови теми и лектори:

* „Европейски програми за МСП 2014-2020“ – програми, управлявани директно от Европейската комисия и ЕС, покана към Моника Панайотова – зам.-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

* „Планът Юнкер и Европейският фонд за стратегически инвестиции“ – малка ли е България за него? Какво предлага и с какви проекти може да кандидатства МСП?, Христо Стоянов – Европейски Инвестиционен Фонд /ЕИФ/.

* „Субсидии за иновации за земеделие“ – какво трябва да знае българският предприемач и как да се възползва от средствата, които ЕС предоставя, Светлана Боянова – председател на Институт за Aгро стратегии и иновации.

* „Програмата ERASMUS+“, покана към Таня Илиева – водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията.

* Програма Хоризонт 2020, Инструмент за МСП, д-р Никола Христович от Финсис ООД, член на БАКЕП.

- реклама -