Бум на проектите за фотоволтаици

Бум на проектите за изграждане на фотоволтаични централи се наблюдава в Благоевградска област за последните месеци.

Само от началото на февруари досега в РИОСВ са подадени документи от 17 фирми и физически лица за инвестиционни намерения.

Част от тях са за промяна предназначение на имотите от ниви и пасища за изграждане на фотоволтаици.

Други пък искат във вече съществуващи производствени или складови бази да си изградят такива централи.

Най-много те са в общините Сандански и Кресна, но има и в Петрич, Гърмен и Гоце Делчев.

Подадено е и едно инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк край Гоце Делчев, на площ от 2307 дка с 13 броя ветрогенератора с мощност на всеки един 1,5 MW. Те ще бъдат монтирани на кули с височина 55 м и диаметър на витлото 44 м.

- реклама -