“Булгаргаз” предлага с 9,04% по-ниска цена на природния газ от 1 юни

„Булгаргаз“ внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) актуализирано заявление за утвърждаване цена на природния газ за месец юни.

Предложената за утвърждаване със заявлението от 01.06.2020 г. цена, е в размер 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за м. май на 2020 г., е по-ниска с 9,04% или с 2,02 лв./MWh.

- реклама -