Булгаргаз газ цена

„Булгаргаз” предлага по-ниска цена на газа с 4,13 %

„Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. юли 2020 г. в размер на 19,49 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от дружеството.

В сравнение с утвърдената за м. юни 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за м. юли 2020 г. е по-ниска с 4,13 % или с 0.84 лв.

- реклама -