Булгаргаз цена природен газ увеличение

Булгаргаз коригира исканото увеличение на цената на природния газ от 1 април от 7 на 4%

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013г. за регулиране на цените на природния газ, „Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2018 г. в размер на 369,66 лв./хм3 или 34,84 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Това съобщават от компанията.

В сравнение с утвърдената за първо тримесечие на 2018 г. цена – (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за утвърждаване цена за ІІ-ро тримесечие на 2018г. се изменя както следва:

– увеличение с 4,82 % или 17,01 лв./хм3;

– увеличение с 4,34 % или 1,45 лв./MWh.

През февруари Булгаргаз поиска 7% увеличение на цената на природния газ.

- реклама -