Булгаргаз, Топлофикация, дългове, плащане, доставки, природен газ, потребители

Булгаргаз иска увеличение на цента на природния газ с близо 16%

Булгаргаз иска увеличение на цената на природния газ за третото тримесечие.

Това съобщиха от дружеството.

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2018г., образувана в съответствие с чл.17 на Наредба №2 от 19.03.2013г. за регулиране на цените на природния газ е 418,59 лв./хм3 или 39,38 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за ІІ-ро трим. на 2018г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІІ-то трим. на 2018г. се изменя както следва:

– увеличение с 56,77 лв./хм3 или 15,69%;

– увеличение с 5,34 лв./MWh или 15,69%.

Прогнозното увеличение се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос, както и по-високия курс на щатския долар спрямо лева.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 10.05.2018г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІІ-то трим. на 2018г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.06.2018г.

- реклама -