Булгаргаз газ цена

Булгаргаз иска поскъпване на газа с повече от 4% от началото на юли

“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за третото тримесечие на 2017 г. е 378,60 лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС) – увеличение с 15,34 лв./хм3 (4,22 %) в сравнение с прилаганата през второ тримесечие на 2017 г. цена.

Увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ през ІІІ-то тримесечие на 2017 г., съобщават от дружеството.

Цената на газа се определя в съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката от “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІІ-то трим. на 2017 г. ще бъде внесено в КЕВР на 9 юни 2017 г.

- реклама -