Букурещ ще убеждава Нидерландия да оттегли възраженията си за Шенген

Нидерландия да оттегли възраженията си за Шенген ще я убеждава Румъния.

Румънският премиер Николае Чука каза днес, че е обсъдил въпроса за присъединяването на Румъния към Шенгенската зона за свободно движение

на срещи с европейски представители

по време на неотдавнашното си посещение в Брюксел, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

Той допълни, че все още има неща, които трябва да бъдат изяснени на двустранно равнище, за

да бъде убедена Нидерландия, че Румъния изпълнява условията

за приемане в Шенгенското пространство.

Чука подчерта, че Румъния ще продължи да показва същата степен на отвореност и ще държи отворен диалога на експертно и министерско равнище. За да представи всички данни за това какво е постигнала Румъния в изпълнението на условията за членство.

ЕП призова за приемането на България и Румъния в Шенген

През октомври Европейският парламент за пореден път призова държавите-членки да позволят на България и Румъния да се присъединят незабавно към Шенген.

ЕП „изрази изумление“ от това, че от 2011 г. Съветът на ЕС не е успял да вземе това решение. Въпреки многократните призиви на евродепутатите и Европейската комисия.

Беше отчетено, че още през 2011 г. двете държави бяха изпълнили всички необходими условия за пълното прилагане на законодателството за Шенген.

ЕП настоятелно призова Съвета на ЕС да предприеме всички необходими стъпки решението да бъде прието до края на 2022 г. Като по този начин да отпаднат проверките на пътниците по всички вътрешни граници за двете държави в началото на 2023 година.

В същото време Нидерландия продължава да налага вето на присъединяването ни.

- реклама -