Асеновград Луковмарш БСП апел премиер ГЕРБ партийна субсидия покана Станишев позиция Борисов

БСП искат спиране на процедурите за тол-системата и интермодалния терминал в Пловдив

Незабавно да бъде спряна процедурата за отдаване на концесия на интермодален терминал в Пловдив, включващ бензиностанция, автомивка, складове, коловози и рампи. Това поискаха от БСП днес. Социалистите настояват и за спиране на обществената поръчка за въвеждане на тол-система в България.

Мотивите

От БСП изтъкват, че интермодалният терминал е изграден от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/. Инвестицията е на стойност 10 млн. лева.  Вместо държавната компания да го експлоатира и да печели, правителството решава да го даде на концесия срещу 4000 лева на месец. „Образно казано, това е колкото за една будка за вестници на „Витошка„, коментира депутатът Драгомир Стойнев.
От БСП изразиха съмнения, че терминалът ще се даде на голяма транспортна фирма от Пловдив и то за 27 години напред. Процедурата да се спре, защото това е ограбване на българските граждани, призова Стойнев.

БСП процедура концесия тол-система терминал интермодален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В контекста на призива на министър-председателя да бъдат спрени всички обществени поръчки, ще му припомня за още една. Тя е стартирала през април-май, а именно поръчката за въвеждане на тол-система в България. Това коментира Георги Свиленски.

Социалистите поискаха и спиране на поръчката, защото била несправедлива.
Тази процедура предвижда таксуване на 85 процента от пътната инфраструктура в България, посочи Свиленски. „Няма такава държава в Европа, в която 85 процента от пътната инфраструктура да се таксува с тол-система. Във всички европейски държави това таксуване е в рамките между 1 и 3 процента, а другата пътна инфраструктура се таксува на винетен принцип„, отбеляза той.

БСП процедура концесия тол-система терминал интермодален
Свиленски обясни, че това, което се предлага в момента, е таксуване на магистрали, скоростни пътища, първи, втори и трети клас пътна мрежа. Това, което правят в Европа, е таксуване само на магистрали и скоростни пътища, а първи, втори и трети клас пътна мрежа – винетна система, добави той.

Позицията на правителството

От Министерството на транспорта и съобщения отговориха по следния начин по повод казуса с интермодалния терминал в Пловдив:

Плащанията, които избраният концесионер следва да извършва, съгласно приетото Решение на Министерския съвет са следните:

– еднократно концесионно плащане в размер 5 000 (пет хиляди) лева и дължимия ДДС върху тази сума.

– годишни концесионни плащания към концедента, съставени от две части – фиксирана и променлива. Фиксираната част е в размер съгласно офертата на участника в процедурата, но не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС. Променливата част е в размер, равен на процент, определен съгласно офертата на участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малък от 10 на сто (10%) от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията, и дължимия ДДС върху сумата;

– Инвестициите, които концесионерът ще бъде задължен да извърши са не по-малко от 4 687 600 лева без ДДС за срока на концесията, в т.ч. – инвестиции в размер, не по-малък от 1 400 000 лева без ДДС за първите две години от срока на концесията.

В откритата с Решение № 947/10.11.2016 г. на Министерският съвет процедура са спазени основните принципи, залегнали в Закона за концесиите. В тази връзка, неясно остава твърдението на народните представители, че концесията „ще бъде дадена на голяма фирма от Пловдив“.

Заложените в процедурата изисквания към участниците не включват ограничително условие на териториален принцип на участниците в процедурата. Напротив, изпратеното и публикувано Обявление за откриване на процедурата за предоставяне на концесия в Европейски вестник, в съответствие с изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, осигуряват по-голяма публичност и възможност за широк кръг участници да се запознаят и участват в нея.

 

- реклама -