БСК, касови апарати, наредба Н-18

БСК се обяви твърдо против промените в Наредба Н-18 за касовите апарати

Българската стопанска камара (БСК) се обяви твърдо против промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Това става ясно от позиция на камарата.

В продължение на година и половина Българската стопанска камара беше единствената национално представителна работодателска организация, която активно участва в преговорите по промяна на изискванията на спорната Наредба. С цел привеждането ѝ във вид, който да я направи реално изпълнима, под егидата на Камарата бяха проведени множество публични събития – дискусии, пресконференции, семинари, работни срещи между заинтересованите бизнес организации и държавната администрация.

Благодарение на БСК и обединените около Камарата браншови организации, неколкократно сроковете за влизане в сила на Наредбата бяха отлагани, а работата по промяната на спорните текстове продължава и днес в рамките на сформираните три работни групи – Софтуерна фискализация, Облекчаване режима на картовите плащания, Модернизиране на ФУ чрез разширяване на функционалността им.

Усилията на работните групи доведоха до:

  1. отпадане на задължението на търговците за водене на касови книги и автоматични Z-отчети;
  2. въвеждане на алтернатива за електронните магазини и мобилните приложения, приемащи картови плащания (за първи път възможност за работа без фискално устройство, без посредничество на мобилен оператор и директно отчитане в НАП, което е основа за модерна софтуерна фискализация);
  3. Облекчена алтернатива за отчитане в НАП чрез одиторски файл за средни и големи предприятия с годишни обороти в брой под 5%;
  4. Облекчен режим за софтуерите, които работят с НЗОК и защита на лични и чувствителни данни на пациенти, чрез ограничаване на достъпа до тях.

Въпреки положените усилия, Наредба Н-18 продължава да съдържа редица проблемни текстове, които затрудняват фирмите в България, увеличават административния и финансов натиск (особено върху микро- и малките предприятия), създават несигурност и възпрепятстват нормалното функциониране на бизнеса у нас.

На фона на нерешените проблеми, предстои на 31 януари т.г. Наредбата да влезе в сила.

Този факт отново провокира вълна от социално напрежение.

Ето защо, БСК подкрепя справедливите искания на протестиращите браншови организации, вкл. за:

  1. отлагане влизането в сила на действието на Наредба Н-18 до изчистване на всички основни проблеми, касаещи прилагането й, и
  2. изменение в разпоредбите на чл. 186 и чл. 187 от ЗДДС, касаещи принудителна административна мярка запечатване на търговски обекти, без изрично доказана вина от страна на търговеца.

Вярваме, че хиляди коректни търговци няма да бъдат оставени „извън закона“ на 1 февруари 2020 г., въпреки времето, усилията и средствата, които са вложили, за да изпълнят изискванията на Наредба Н-18.

- реклама -