БСК, командировани работници, директива БСК, бизнес, икономика, ковид,

БСК предупреди за срив на чуждестранните инвестиции в България

Срив на преките чуждестранни инвестиции през последните години у нас показва анализ на Българската стопанска камара. Българите, които работят в чужбина, са най-големият външен инвеститор в страната, потвърждават данните на националната статистика.

Общият обем на инвестициите в България през последните десет години остава сравнително непроменен – около 18 милиарда лева годишно, но преките чуждестранни инвестиции, в общия дял след пика през 2007-2008 година, непрекъснато намалява, каза изпълнителният председател на камарата Радосвет Радев.

Делът на местните инвестиции в общия обем на инвестициите драстично нараства при успореден срив на чуждестранните инвестиции. За периода 2007-2017г. годишният поток на нетните чуждестранни инвестиции намалява почти 10 пъти, като достига най-ниското си ниво през 2017г., в размер на 1858 млн.лв. или 1,9% от БВП.

Разгледани като дял от БВП, преките чуждестранни инвестиции непрекъснато намаляват. Интензитетът на инвестициите характеризира капацитета на икономиката да привлича чуждестранни инвестиции. Ако през 2007 г. те са били 27.9% от БВП, то през 2017 г. делът им е едва 1.9% от БВП, което представлява свиване с почти 15 пъти. Тази неблагоприятна тенденция се задълбочава допълнително за полугодието на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. Спадът е двукратен – от 1% до 0.5%.

“На България отпадат едно след друго уникалните преимущества като инвестиционна дестинация. Реално в момента остана плоският данък. Митът за висококвалифицирана и многобройна работна ръка отиде на кино. Цялото това чувство за несигурност, че ако направиш много хубав бизнес, може някой да те покани, да ти го вземе. Прогнозируема правна рамка на развитието на инвестиционния процес, това все още не можем да го дадем“, заяви Радев.

Зам.-председателят на БСК Камен Колев допълни, че експертите смятат, че има добро ниво на преки чуждестранни инвестиции в една страна, когато те са от порядъка на 10% от Брутния вътрешен продукт на страната.

Според БСК факторите, които възпрепятстват привличането на преки чуждестранни инвестиции са липсата на квалифицирани кадри, лошата инфраструктура, бавното свързване към комуналните услуги (ел. енергия, ВиК, преносни мрежи и др.), утежнената бизнес среда и регулации, липсата на електронно правителство и на прилагане на електронните услуги, бавният процес на обявяването на фалити, високата междуфирмена задлъжнялост, мудното правораздаване, корупцията, бюрокрацията на национално и регионално ниво в администрацията, непредсказуемата бизнес и законова среда.

Анализът на преките чуждестранни инвестиции е разработен от експерти на работодателската организация за периода 2007-2017 г.
- реклама -