Брюксел ще решава проблема ни с минималната заплата

Брюксел ще решава проблема ни с минималната заплата. Български работодателски организации сезираха Европейската комисия по въпроса с формулата за определяне на минималната работна заплата у нас.

Според представителите на бизнеса

при въвеждането на новите правила за определяне на минималното възнаграждение не е спазена процедурата, заложена в европейската директива.

Адекватна ли е новата формула за определяне на минималната работна заплата коментираха пред БНТ заместник-председателя на Българската стопанска камара Мария Минчева и

президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Според процедурата при определянето на минимална работна заплата трябва оценка на това колко адекватна е тя. В България казахме, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната. С това се обезсмисля цялата процедура, която предхожда това решение –

разработването на критерии,

ролята на работодатели и синдикати и се казва: „Това число ще бъде толкова, то се определя през септември на база статистически данни“, каза Минчева.

„Ние трябва да приемем механизъм за определяне на минималната заплата и тя трябва да е адекватна, според директивата. Тя насърчава и колективното трудово договаряне, за което у нас никой не говори,

но за нас тази част е съществената.

Затова, донякъде, бих се съгласил, че по начина, по който българският парламент се позова на директивата, той не я транспонира, а се позова на нея и фиксира едно съотношение. Да, втората част на директивата – насърчаване на колективното договаряне на заплащането на труда в много голяма степен не видя бял свят.

Това, което направи Народното събрание

е една стъпка, но върху нея трябва да се гради – тази адекватност трябва да се мери и оттук насетне и нагоре над това минимално ниво“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

- реклама -