БНБ БНБ, мораториум, кредити, срок, удължаване, пандемия държавен дълг, ДЦК, емисия

Брутният външен дълг на България в края на юни е 34,615 млрд. евро

Брутният външен дълг (държавен и частен) в края на юни 2017 г. е 34 615.4 млн. евро (70 на сто от БВП), което е с 27 млн. евро (0.1 на сто) по-малко в сравнение с края на 2016 г.

Дългът нараства с 4.1 млн. евро (0.01 на сто) спрямо юни 2016 г. (34 611.4 млн. евро, 73.1 процента от БВП).

Това съобщава БНБ.
В края на юни 2017 г. дългосрочните задължения са 26 245.5 млн. евро (75.8 на сто от брутния дълг, 53.1 на сто от БВП), като намаляват с 409.7 млн. евро (1.5 на сто) спрямо края на 2016 г. Дългосрочният дълг намалява със 779.8 млн. евро (2.9 на сто) спрямо юни 2016 г.
Краткосрочните задължения възлизат на 8370 млн. евро (24.2 на сто от брутния дълг, 16.9 на сто от БВП) и нарастват с 382.7 млн. евро (4.8 на сто) спрямо края на 2016 г. Краткосрочният външен дълг нараства със 783.9 млн. евро (10.3 на сто) спрямо юни 2016 г.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2017 г. е 6394.7 млн. евро (12.9 на сто от БВП). Спрямо края на 2016 г. той намалява с 387.8 млн. евро (5.7 на сто). Дългът на сектора се понижава със 189.6 млн. евро (2.9 на сто) спрямо юни 2016 г. (6584.3 млн. евро, 13.9 на сто от БВП).

През първите шест месеца на 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2397.7 млн. евро (4.8 на сто от БВП) при 2954.2 млн. евро (6.2 на сто от БВП) за първото полугодие на 2016 г., отчита БНБ.

- реклама -