Борисов прати Нено Димов на Шабленското езеро

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заминава за Шабла по разпореждане на премиера Бойко Борисов. На място той трябва да провери ситуацията в защитена местност „Шабленско езеро“.

Водата в Шабленското и Езерецкото езер е спаднала драстично с около метър.

Спадът е установен от екип на БДЗП по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“. В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени. От Шабленското езеро е източен значителен обем вода.

Изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни.

За тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна. То е издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата.

Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“. Сред тях са белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема.

- реклама -