НОИ болнични електронни услуги Бисер Петков

Болните вече няма да подават към работодателя болничен лист на хартия

Болните вече няма да подават към работодателя болничен лист на хартия.

В бъдеще данните от болничните към работодателите ще се подават електронно.

„В бъдеще считаме, че изцяло ще оптимизираме процеса като разработим и възможност за електронно подаване на данните от болничните листове към работодателите, тоест да отпадне необходимостта лицата, които са във временна нетрудоспособност да представят болничния лист, който лекаря отпечатва на самите работодатели“. Това каза управителят на НОИ Бисер Петков.

Днес социалната комисия изслуша кандидатите за управител и подуправител на Националния осигурителен институт. За постовете са номинирани само по едно име. Това са сегашният управител Бисер Петков и подуправител Весела Караиванова-Начева.

Електронните услуги на НОИ

До края на годината от НОИ смятат да предоставят Е-услуга за работодателите – да могат да извличат данни от електронния регистър на болничните листове, който е в НОИ, за да се улеснят в изпълнение на техните задължения за подаване на работодателските данни.

От началото на годината влезнаха в сила разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване, които дават право на избор на хората, които се осигуряват в универсални пенсионни фондове да променят осигуряването си и да преминат в НОИ с пълния размер на вноската. На въпрос във връзка с това – анализа на рисковете и ефектите от тази възможност, Петков каза, че са изследвани в доклад, публикуван наскоро от НОИ. В този документ в дългосрочната прогноза за финансовото състояние на държавното общественото осигуряване е изследван и ефектът от тази законова мярка и каза какво пише в него.

Аз имам леки резерви към разбирането, че НОИ е в конкуренция с частните пенсионно осигурителни дружества. Става дума за различни институции, с различни цели, но да – хората имат право на избор и политиката на НОИ ще бъде политика на информираност, за да може тези хора да направят информиран избор”, обясни той.

- реклама -