БНБ с прогноза за инфлацията у нас

БНБ с прогноза за инфлацията у нас.

Въз основа на очакванията на мениджърите за продажните цени, на допусканията ни за изменението на цените на суровините на международните пазари и в условията на пазара на труда, прогнозираме инфлацията през първото шестмесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне.

Това сочи прогнозата на БНБ, се казва в изданието „Икономически преглед“.

Фактори, които се очаква да продължат да оказват проинфлационно влияние, са прогнозираният съществен растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление,

запазването на висока инфлация при промишлените стоки в основните търговски партньори на България,

както и отпадането на някои от въведените от правителството фискални мерки. Инфлацията при храните се повиши до 25% през декември 2022 г. (спрямо 8.1% в края на 2021 г.).

Тази група имаше най-голям положителен принос за общата инфлация, което се дължеше както на преработените, така и на непреработените храни.

В групата на непреработените храни беше регистрирано повишение на цените от 22.3% на годишна база през декември 2022 г. (спрямо 6.0% през декември 2021 г.), се посочва в анализа.

Най-голям принос за поскъпването на непреработените храни имаха подгрупите „месо и месни продукти“ и „плодове и зеленчуци“,

което може да се обясни с по-високите цени на вноса на тези продукти, както и с повишените разходи за местно производство в съответствие с поскъпването на продуктите и услугите, използвани за междинно потребление в селското стопанство.

Годишната инфлация в групата на преработените храни достигна 26.3% през декември 2022 г.

(при 9.2% в края на 2021 г.). Най-голям положителен принос имаше подгрупата „мляко, млечни продукти и яйца“, следвана от „хляб и зърнени храни“ и „захар и шоколадови изделия“. Поскъпването на изброените храни се определяше от възходящата динамика на цените на вноса, както и от растежа на цените на производител в преработващата промишленост в условията на съществено поскъпване на селскостопанската продукция в страната и по-високи разходи на фирмите за заплати, електроенергия, горива и други материали, подчертават от БНБ.

- реклама -