Виктория

БНБ разреши вливането на Търговска банка „Виктория“ в „Инвестбанк“

На свое заседание днес Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване преобразуването на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, чрез вливане в „Инвестбанк“ АД по реда на чл. 262 от Търговския закон, съобщиха от пресцентъра на БНБ.

„Инвестбанк“ АД ще стане универсален правоприемник на всички права и задължения, включени в имуществото на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, от момента на вписване на вливането в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

- реклама -