БНБ монета двулевка Европредседателство

БНБ пусна в обръщение нова двулевка и възпоменателна монета, посветени на Европредседателството

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г.” и разменна монета с номинална стойност 2 лева на същата тематика.

От 2 януари 2018 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г.“. Тя ще се продава на касите на БНБ и „Дружество за касови услуги“ в София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив за 66 (шестдесет и шест) лева.

От тази дата БНБ пуска в обращение и разменна монета с номинална стойност 2 лева на тема „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г.“.

Подуправителят на БНБ Калин Христов припомни, че исторически Банката винаги е отбелязвала основните събития, свързани с интеграцията на България.

„Още през 1993 г. с подписване на договор за асоцииране към ЕС, издаваме първите възпоменателни монети”, каза той и посочи, че години по-късно отново издават възпоменателни монети. През 2005 г. след подписване на договора за присъединяване към ЕС, издават за първи път възпоменателна и разменна монета. През 2007 г. за присъединяването на България към ЕС. „Сега през 2018 г. във връзка с първото Българско председателство на Съвета на ЕС използваме същия модел, издаваме сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване, посветена на първото българско председателство и разменна монета, на гърба й ще бъде репликирано логото, както и на възпоменателната”, посочи  Христов.

Главният касиер на БНБ Стефан Цветков каза, че сребърната възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване е с номинална стойност 10 лв.

Метал, от който е изработена сребро, с проба 999/1000, с нанесено позлатяване върху вътрешния кръг от двете страни на монетата. Тиражът е 3000 броя. На лицето на монетата в позлатения вътрешен кръг е изобразена емблемата на Българската народна банка годината „1879“ върху лентата; под нея на два реда – номиналната стойност „10 ЛЕВА“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисията „2018“. Гърбът на монетата – в позлатения кръг е изобразено логото на Българското председателство; околовръст надписи „Българско председателство на Съвета на ЕС” и „eu2018bg“.

Разменната монета с номинал 2 лева също е в обращение от 2 януари 2018 г. Тиражът е 500 000 бр. Във вътрешния кръг на лицето на монетата е обозначена номиналната стойност с цифрата „2“, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан текстът „ЛЕВA“. Буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг. Годината на емисията, „2018“, е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA“. На гърба на монетата във вътрешния кръг е изобразено логото на Българското председателство; околовръст надписи „Българско председателство на Съвета на ЕС“ и „eu2018bg“.

БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., както и разменната монета от 2 лева от 2015 г., продължават да бъдат законно платежно средство заедно с новата разменна монета от 2 лева от 2018 г.

- реклама -