БНБ препоръча 10% буфер в бюджета

БНБ препоръча 10% буфер в бюджета.

Управителят на БНБ Димитър Радев препоръча 10-процентен буфер в бюджета,

който – ако не се реализират рисковете за задействането му,

да бъде разходван през последното тримесечие на 2024 г.

Радев представи становището на централната банка на заседанието на бюджетната комисия в парламента,

на което се обсъжда фискалната рамка за догодина.

Гуверньорът видя „положителни“ моменти в процеса, като първият от тях е възможността бюджетът да бъде приет до края на годината.

Освен това настоя и за повишаване на минималното ниво от 4,5 млрд. лева на фискалния резерв:

„Да се направи опит в рамките на 3-годишната бюджетна прогноза да се осигури намялаващ тренд на бюджетния сефицит, също така по отношение на бюджетните разходи – разбира се, говоря за реалните бюджетни разходи. Също така от гледна точка на несигурната среда, в която се намираме, да се заложат допълнителни буфери в бюджета за 2024 година, а също така и в тригодишен хоризонт“

От своя страна, министърът на финансите Асен Василев представи параметрите на бюджета за догодина и призова депутатите да разгледат много внимателно капиталовата програма. Той обърна внимание на философията на бюджетната рамка:

„Няма как да станем богата държава, ако поддържаме работната ръка евтина. Няма нито една държава, която с евтина работна ръка е забогатяла. Начинът да станем развита държава, да настигнем средвоевропейското ниво е чрез инвестиции, които да позволят на нашите работници да защитят по-висока производителност, по-високи заплати“.

- реклама -