БНБ предупреди за риск за кредитите на домакинствата

БНБ отправи предупреждение за възможен риск за кредитите на домакинствата. И по-специално- при неблагоприятни промени в икономическите условия и рязко нарастване на лихвите. При наличието на такива от БНБ посочват, че е възможно да се влоши способността на домакинствата да обслужват кредитите си.

Това става ясно от периодичното издание на Централната банка „Банките в България“. В него е посочено, че високата кредитна активност при жилищните заеми на фона на повишение на цените и засилена конкуренция между трезорите налага специално внимание. То трябва да е насочено към рисковете, свързани с пазара.

От БНБ посочват, че е важно политиката на банките да е съобразена с вероятността за влошаване на финансовото състояние на домакинствата. Това има опасност да се случи при негативни промени в икономическата среда.

Същевременно управителят на БНБ Димитър Радев дава отлична оценка за състоянието на банките. Радев е автор на една от статиите в бюлетина на Асоциацията на банките в България.

“Българските банки не само не бяха отслабени по време на пандемията, но влизат в 2022 г. с показатели по-добри или в най-лошия случай съвместими с показателите в началото на пандемията. Брутният размер на необслужваните кредити намалява, а печалбата се доближи до исторически високите си равнища от 2019 г.”. Това посочва гуверньорът на Централната банка.

- реклама -