БНБ, дълг, половин милиард, ценни книжа

БНБ определи десетте системно значими банки у нас

Управителният съвет (УС) на Българска народно банка (БНБ) определи, на свое заседание, проведено на 4 октомври, като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки.

Определението е на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган.

Управителния съвет на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Считано от 1 януари 2019 г. – Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД 0.75% – 1.00%

Обединена българска банка АД 0.75% – 1.00%

Първа инвестиционна банка АД 0.75% – 1.00%

Банка ДСК EАД 0.75% – 1.00%

Сосиете Женерал Експресбанк АД 0.50% – 0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД 0.50% – 0.75%

Юробанк България АД 0.50% – 0.75%

Централна кооперативна банка АД 0.50% – 0.75%

Българска банка за развитие АД 0.25% – 0.50%

Банка Пиреос България АД 0.25% – 0.50%

В съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 8 оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

- реклама -