БНБ обяви рекордна лихва за октомври (Какво става с кредитите?)

БНБ обяви рекордна лихва за октомври. За пръв път от години основният лихвен процент е различен от 0,00.

Българската народна банка (БНБ) обяви, че вдига от 1 октомври основния лихвен процент (ОЛП, проста годишна лихва) в размер на 0,49 на сто. За пръв път основният лихвен процент е различен от 0,00 от 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Месеците преди лихвеният процент да стане 0,00 той се движеше между 0,02 и 0,04. Подобно ниво от обявеното за октомври  основният лихвен процент имаше през 2009 г., когато беше 0,55%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Основният лихвен процент (ОЛП) е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Неговият размер се определя от Централната банка. Когато основният лихвен процент се повиши, обикновено това се случва при силна икономика, с цел тя да се балансира.

Централната банка намалява размера му, когато икономиката е затруднена и има необходимост от подпомагането й. Това се прави с цел да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места. По този начин се регулира и инфлацията.

Според българското законодателство основният лихвен процент не се включва в изчисленията на лихвите от Българската народна банка, когато се отпускат краткосрочни или бързи кредити на търговски банки. Изключение има само при отпускането на кредити на търговски банки за срок до 3 месеца и то при спазването на определени строги условия.

- реклама -