БНБ , Бойко Рашков, Бойко Борисов, позиция

БНБ: Депозитите и кредитите на домакинствата растат и през януари

През януари 2021 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 94,089 млрд. лева (74,6% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,9% след растеж с 9,7% месец по-рано (през декември 2020-та).

Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия през януари са в размер на 29,253 млрд. лева (23,2% от БВП), нараствайки на годишна база с 13,5% след тяхно повишение с 10,5% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с 25,4% на годишна база след повишение с 2% през декември 2020 г. и достигат в началото на 2021 г. 3,225 млрд. лева (2,6% от БВП).

В края на януари депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 61,612 млрд. лева (48,9% от БВП), като се повишават на годишна база с 10,5% след растеж с 9,7% месец по-рано.

Кредитите за неправителствения сектор през първия месец на тази година са в размер на 65,747 млрд. лева (52,2% от БВП) спрямо кредити за 65,456 млрд. лева през декември, като нарастват на годишна база с 4,6% (спрямо януари 2020 г.).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през януари с 3,4% на годишна база след повишение с 3% месец по-рано, като достигнат 35,869 млрд. лева (28,5% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД през януари пък са в размер на 25,576 млрд. лева (20,3% от БВП), като спрямо януари 2020 г. те се увеличават с 6,3% след повишение с 6,6% през декември 2020 г. През януари жилищните кредити са за 12,071 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,4% (при годишно увеличение с 11,6% през декември), докато потребителските кредити възлизат в началото на 2021 г. на 11,947 млрд. лева и са с 4,7% над нивата от януари 2020 г. след тяхно повишение с 5,0% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,301 млрд. лева (3,4% от БВП), нараствайки на годишна база с 4,4% след тяхно повишение с 3,6% през декември 2020 г.

- реклама -