клиничните пътеки НЗОК Здравната каса лекарства НЗОК болници каса БЛС бюджет надзор Начева лекарства, генерични, пациенти, ограничение мораториум работа възстановена Плочев оставка основание здравен министър

Близо 4 млрд. лева за здраве предвижда НЗОК за 2018 година

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие рамката на Бюджета на институцията за 2018 г., след като в голямата си част се съобрази със становището на Министерството на здравеопазването.

Предвидени са 3 859 978 000 лв. от здравноосигурителни приходи и трансфери от други институции. Чрез преразпредение на проектобюджета за 2018 г. са осигурени 7 млн. лв. повече към определените 200 млн.200 хил. лв. за първична извънболнична помощ.

За дентална помощ се отпуска още 1 милн. лв., като общата сума, с която НЗОК ще закупи дентални дейности в полза на здравноосигурените, е 157 млн. лв. Увеличението на средствата спрямо 2017 г. е с 10 млн. лв. С тези средства НЗОК ще стартира програмата за зъбно протезиране, като заплати на денталните лекари дейностите, необходими за подготовка на пациентите за изработване и поставяне на зъбни протези. НЗОК няма правно основание да заплаща работата на зъботехниците за изработването на самите зъбни протези.

За специализирана извънболнична медицинска помощ средствата са 222 300 000 лв.

За закупуване на дейности в болничната медицинска помощ планираните средства са 1 824 560 700 лв.

За лекарства за домашно лечение, медицински изделия и медицински храни за специални цели, напълно или частично заплащани от НЗОК, са заложени 1 млрд. лв.

Със свое Решение НС на НЗОК освободи от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” средства в размер на 38 840 000 лв., с които да се извършат здравноосигурителни плащания за лекарства и медицински изделия, прилагани в болничната помощ.

- реклама -