Близо 50 хил. през 2016 г. са туристите, посетили България с цел лечение

За периода януари-септември 2017 г. визитите на чужди туристи с цел лечение са били около 26 300. За цялата 2016 г. посещенията с тази цел са били над 47 500. Това каза зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.

Георгиева посочи, че една много съществена и потенциално силна за развитието на туризма област все още е неразработена.

През периода януари-септември 2017 г. у нас са били реализирани около 7,5 млн. посещения на чуждестранни туристи, което е близо 8% ръст спрямо 2016 г. същия период.

„В същото време за този период визитите на чужди туристи с цел лечение, което е само част от медицинския туризъм са били едва около 26 300. За цялата 2016 г. посещенията с тази цел са били над 47 500, което свидетелства за все още неоползотворен потенциал в различни здравни направления”, призна тя.

„Считам, че имаме потенциал за развитие. Второ на тези цифри трябва да гледаме като на някаква опорна точка, спрямо която да организираме маркетинга и рекламата си. Не само ние като Министерство на туризма, но и здравните заведения, Министерство на здравеопазването”, обясни пред журналисти Георгиева и посочи, че цифрите казват, че на този етап са малко, но има голям потенциал за развитие. „Ние изнесохме тези цифри, за да кажем, че имаме много по-голям потенциал за развитие и за това да привличаме хора, които идват с такава конкретна цел в нашата страна”, каза Георгиева.

В София днес се провежда първа конференция за медицински и здравен туризъм на тема: Медицински и здравен туризъм в България – състояние и възможности за развитие.

„Като Министерство на туризма сме убедени, че това е една от перспективните специализирани форми на туризма, която успешно може да допълни масовите летния и зимния ваканционен туризъм. Една от целите на нашето министерство е да наложи България като целогодишна туристическа дестинация, възможност за това дават именно здравният и медицинският туризъм”, каза зам.-министърът.

- реклама -