Интернет ползване НСИ изследване данни потребление

Близо 37% от домакинствата в България нямат достъп до интернет

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 36.5% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си.Това показват данните на НСИ.  Близо половината от тях (49.5%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет, 42.5% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 32.1% от домакинствата оборудването е скъпо.

62.8% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка. Тя включва освен фиксирана кабелна връзка и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Североизточният район (67.3%).

Rkje

58.1% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Най-активни потребители на интернет са младежите на възраст между 16 и 24 години, като 87.2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта за присъствие в глобалната мрежа и едва 12.9% от лицата на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 58.5 и 57.8%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование. Докато 86.6% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 28.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет в домашни условия е мобилният телефон, използван от 70.4% от активните потребители на интернет. Освен традиционните устройства, като настолен компютър, лаптоп и таблет, някои потребители избират по-интересни средства за сърфиране, например смарт телевизор, който се използва като устройство за достъп до интернет от 6.2% от лицата.

Какво правим в интернет

Редовните интернет потребители най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация. 95.3% от тях посочват, че използват интернет за телефонни или видеоразговори, участие в социални мрежи (Facebook, Twitter, Google+) или за изпращане/получаване на е-поща.

81.4% от лицата използват глобалната мрежа за достъп до информация, четене на онлайн вестници, новини, списания или намиране на информация за стоки или услуги. Следва делът на ползващите интернет за забавление (слушане на музика онлайн, играене на игри, гледане на телевизия в интернет, видео при поискване и др.) – 63.6%. Най-нисък е делът на лицата, използващи интернет за творчество (качване на собствено съдържание, създаване на уебсайт или блог) – 35.6%.

Електронна търговия

 През 2016 г. делът на лицата, които пазаруват онлайн за лични цели, достига 16.6%. Най-активни при поръчването/купуването на стоки или услуги онлайн са лицата на възраст 16 – 24 и 25 – 34 години с относителни дялове съответно 31.1 и 29.9%, а едва 1.3% от населението на възраст 65 – 74 години извършва поръчки по интернет

Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували или поръчвали стоки или услуги по интернет през последните дванадесет месеца.

Жените са били по-активни в онлайн пазаруването от мъжете – съответно 17.1 и 16.1%. Най-често онлайн се купуват дрехи и спортни стоки, като 77.2% от пазарувалите по интернет са закупили такива артикули. На следващо място са закупуването на стоки за дома (24.2%) и покупките, свързани с пътувания или хотелски резервации (23.4%).

Поверителност и защита на личната информация

Данните показват, че половината (50.1%) от потребителите на интернет предоставят някакъв вид лична информация в глобалната мрежа. Най-често това са данни за контакт (напр. домашен адрес, телефонен номер, е-поща) – 40.2%. Лицата с основно или по-ниско образование са по-малко склонни да дават лична информация в интернет (28.6%). Най-малко лица са предоставяли данни за разплащане (напр. номер на кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка) – относителният им дял е 8.7%.

- реклама -